LOGO

นโยบายการคืนเงินของบริษัท เค-ไอพีแอล จำกัด

object-1

นโยบายการคืนเงินของบริษัท เค-ไอพีแอล จำกัด มีดังนี้ :

1. บริการ IPL ที่ เค – ไอพีแอล(K-IPL) ได้ให้บริการลูกค้าด้วยแพทย์ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยและรวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมในด้านนี้โดยเฉพาะ
2. บริการที่ เค – ไอพีแอล(K-IPL) มีเงื่อนไขการใช้บริการอยู่ 2 แบบ คือ
     – หมดอายุภายใน 1 ปี
     – ไม่มีวันหมดอายุ
3. นอกจาก IPL แล้วเรายังมีการขายมีดโกนขนที่เป็นแบรนด์ของเราโดยเฉพาะ

4. หากมีกรณีลูกค้าเกิดปัญหาจากการใช้บริการ เรามีระบบแก้ไขปัญหา คือ
      – ต้องวิเคราะห์ว่าปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากปัญหาสุขภาพส่วนตัวของลูกค้าเอง หรือเกิดจากการบริการของ เค – ไอพีแอล(K-IPL) โดยจะยึดหลักการวินิจฉัยของแพทย์ ถือเป็นการตัดสินสุดท้าย

      – ทุกกรณีการคืนเงินจะดำเนินการอย่างจริงจังและการตัดสินใจทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทที่มีต่อความเป็นธรรมของลูกค้าและบริษัท
      – จำนวนเงินที่จ่ายสามารถแลกได้โดยคำนึงถึงส่วนลดหรือ เค-แฟลช ฟรีที่ให้ไว้เมื่อซื้อครั้งแรก
      – เมื่อใช้แพ็กเกจลดราคาจากราคาเต็มของเค-แฟลช แต่ละรายการจะถูกหักออกจากจำนวนเงินที่ชำระและยอดเงินคงเหลือจะเป็นจำนวนที่จะได้รับคืน
      – บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่ลูกค้าสูงสุด 25%

นโยบายความเป็นส่วนตัว

มุ่งมั่นสู่ความเป็นส่วนตัว

      บริษัท เค – ไอพีแอล จำกัด(K-IPL) มีข้อกังวลหลัก คือความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้าที่มารับบริการกับเรา / เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ มาตรฐานของความไว้วางใจและการรักษาความลับเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าที่เราให้บริการ
      คำแถลงนี้กำหนดนโยบายส่วนตัวสำหรับบริษัท เค-ไอพีแอล (K-IPL) และบริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องในการให้บริการในแต่ละครั้งที่ เค-ไอพีแอล(K-IPL)หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต้องอิงจากวัตถุประสงค์หลักที่คุณได้ให้ไว้แก่บริษัทเค-ไอพีแอล ( K-IPL )

object-2

ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลคืออะไร

      ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลหมายถึงการระบุข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ร่างกายหรือจิตใจ ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยทั่วไปจะรวมถึง:

1. ชื่อ / ที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์ / LINE ID / ที่อยู่อีเมลของลูกค้า
2. ยาหรือการรักษาปัจจุบันที่ลูกค้าใช้
3. ประวัติทางการแพทย์ก่อนหน้า / ปัจจุบันรวมถึงประวัติทางการแพทย์ของครอบครัวที่เกี่ยวข้อง และ
4. ชื่อของผู้รับบริการทางการแพทย์หรือเรียกว่า “ผู้ป่วย”

ทำไมเรารวบรวมข้อมูล

– เราขอข้อมูลของคุณเพื่อตอบสนองความต้องการทางการแพทย์ของคุณ เราได้รับข้อมูลของคุณโดยตรงจากคุณและจากผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพอื่นๆ ที่เราได้รับอนุญาตจากคุณในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อเรา
– เราจะขอความยินยอมจากคุณหากเราต้องใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

object-3

วัตถุประสงค์ทั่วไป

          ในการใช้บริการของเราและการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณตกลงว่า บริษัทอาจรวบรวมจัดเก็บประมวลผลเปิดเผยเข้าถึงตรวจสอบและ / หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน) เกี่ยวกับคุณไม่ว่าจะได้รับจากคุณหรือ จากแหล่งอื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่างและ / หรือวัตถุประสงค์ด้านการบริหารหรือการดำเนินงานอื่น ๆ และ/หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการความสัมพันธ์ของคุณในฐานะผู้ป่วยที่มีต่อ K-IPL หรือบริษัทอื่นๆ ในเครือ :

วัตถุประสงค์ทางการตลาด

          ในกรณีที่คุณสมัครรับข้อมูลการสื่อสารการตลาดของเราโดยแจ้งหมาย เลขโทรศัพท์ / LINE ID / ชื่อ / ที่อยู่ / อีเมล และแจ้งให้เราทราบว่า คุณยิน ยอมให้รับการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นทาง SMS อีเมลหรืออื่น ๆ บริการและกิจกรรมที่เราคิดว่าอาจเป็นที่สนใจของคุณ คุณ สามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการรับการสื่อสารการตลาดจาก K-IPL ต่อไป หรือไม่ คุณสามารถถอนคำยินยอมทางอีเมลถึง K-IPL หากคุณเลือกที่จะไม่ รับการสื่อสารการตลาดจากเรา 

K-IPL จะไม่ส่งข้อความทางการตลาดและจะไม่เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต โปรดทราบว่า K-IPL อาจยัง คงติดต่อคุณเพื่อเเจ้งข่าวสารหรือประกาศเกี่ยวกับบริการ

ได้รับความยินยอมที่จำเป็น

     ความยินยอมของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราจะไม่รวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเว้นแต่ :
     เว้นแต่คุณยินยอมให้การรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยที่ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้า

object-4

การให้ความยินยอม

เราจะไม่รับหรือพยายามขอความยินยอมจากคุณในการรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับการรวบรวมการใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ความยินยอมของบุคคลที่สาม

    หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นใดแก่ K-IPL คุณรับประกันว่าคุณได้รับความยินยอมที่จำเป็นของบุคคลเหล่านี้

การเพิกถอนความยินยอม

       – คุณสามารถเพิกถอนคำยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้เพื่อรับการสื่อสารการตลาดหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่คุณมีก่อนหน้านี้ด้วยการแจ้งให้เราทราบผ่านคำขอที่ส่งไปยังอีเมลบริการลูกค้า
       – โปรดทราบว่าเมื่อเราได้รับการยืนยันว่าคุณต้องการเพิกถอนคำยินยอมในการรับการสื่อสารการตลาดอาจใช้เวลาถึงสามสิบ(30) วันทำการสำหรับการถอนของคุณจะปรากฏในระบบของเรา ในช่วงเวลานี้คุณยังอาจได้รับการสื่อสารการตลาดจากเรา

       – เมื่อได้รับการแจ้งเตือนดังกล่าว K-IPL จะแจ้งให้คุณทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถอนความยินยอมของคุณ เราอาจไม่อยู่ในฐานะที่จะดำเนินการต่อเพื่อให้บริการของเราแก่คุณทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการเพิกถอนคำยินยอม การถอนดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการยุติความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยที่คุณอาจมีกับเรา คุณภาพของข้อมูล เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมใช้ หรือเปิดเผยนั้นถูกต้องสมบูรณ์และทันสมัย

ความถูกต้อง

       – เราพยายามทำให้มั่นใจว่าการตัดสินใจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกต้อง แต่เราขอให้คุณเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
      – แม้ว่าความพยายามที่สมเหตุสมผลทั้งหมดจะทำเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องทางเราขอให้คุณเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณที่ส่งมาให้เราเป็นข้อมูลปัจจุบันของคุณ

มาตรการป้องกัน : การปกป้องข้อมูลของคุณ

    – K-IPL เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เราจะปกป้อง ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยการป้องกันที่เหมาะสมและมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการใช้ในทางที่ผิด รวมถึงการสูญเสียและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
    – การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับอนุญาตเฉพาะแพทย์และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ K-IPL ตัวแทนอื่น ๆ ที่ต้องการการเข้าถึงในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาและผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่ทำหน้าที่ในนามของคุณและพวกเขายังปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

    – ระบบคอมพิวเตอร์ของเรามีรหัสผ่านที่ปลอดภัยและสร้างขึ้นในลักษณะที่เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงระบบและฐานข้อมูลที่ปลอดภัย

อัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว

   K-IPL มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา หากมีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเราจะแก้ไขการเปลี่ยนแปลงทันทีและอัปเดตวันที่แก้ไขของเอกสารนี้ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราผ่านทางอีเมลการบริการลูกค้าหากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะตรวจสอบและตอบข้อกังวลของคุณเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของเรา

11947084324906